Ved I nok om jeres bygningers performance?

AlarmDirector Building Intelligence, en overbygning på AlarmDirector-platformen, bruger de alarmdata der opsamles i den normale drift. Når alarmdata struktureres og præsenteres i grafer og tal, kan de fortælle jer rigtigt meget, om hvordan jeres “bygning har det.”

Derudover fortæller det også noget om anlæggenes tilstand og om, hvorvidt under leverandørerne lever op til aftalerne.

Hvornår kan I med fordel bruge AlarmDirector Building Intelligence?

  • De statistiske data kan I fx bruge, når I overtager driften af jeres nye bygninger og skal sikre jer, at jeres leverandører afleverer en bygning, der er i balance BMS-mæssigt.
  • Derudover kan I fx også dokumentere overholdelse af indeklimakrav i forbindelse med APV og arbejdsmiljøcertificeringer.
  • Ved outsourcing af drift til en underleverandør, kan data benyttes som dokumentation for kontraktopfyldelsen ved driftsevalueringsmøder.

Kontakt os, hvis du fx vil vide mere om, hvordan I kan implementere Building Intelligence på jeres anlæg.