DTU, Lyngby:
Mere overblik og handlekraft

Hvad er udfordringen?

DTU består af mere end 100 bygninger, fra laborationer til kontorbygninger og undervisningslokaler. Sektionsledelsen havde brug for et bedre overblik over de kritiske alarmer i de komplekse tekniske installationer, der er spredt ud på mange adresser – og fra forskellige leverandører. Komplekse installationer er fx et BMS-system, et SCADA-system, to ADK/AIA-systemer og et ABA-system og endeligt et TVO-system.

DTU i Lyngby manglede overblik, så de rette personer handler, når en alarm går i gang.

Hvad er løsningen?

AlarmDirector er en software-løsning, der samler alle DTU’s kritiske alarmer ét sted – på tværs af de eksisterende systemer og leverandører. Det skaber overblik.
Samtidig er data for kontaktpersoner, tilkaldelister og instruktioner samlet ét sted.
Interessenter kan også abonnere på alarmerne, fx kan en IT-chef abonnere på alarmer fra sine serverrum, eller en forsker kan notificeres om alarmer på en fryser med forskningsresultater.

Værdien?

  • Færre alarmfejl og fejludkald.
  • Mere effektiv og korrekt reaktion på alarmer.
  • Øget ejerskab hos fagspecialister og interessenter, der håndterer alarmen.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan I med mange bygninger og anlæg kan få færre alarmfejl, et bedre overblik og hurtigere responstid.

DTU, foto: Vibeke Hempler