Fra identifikation af alarmer til mere overblik og effektiv drift.

Når vi starter et projekt op, foregår processen typisk i tre faser:

 1. Vi identificerer jeres kritiske alarmer og etablerer AlarmDirector
  I et tæt samarbejde med jer udvælger og opretter vi jeres kritiske alarmer.
  Vi lægger en alarmstrategi, så alarmerne formidles til de rigtige kontaktpersoner.
  Server og netværk til evt. kontrolcentral etableres.
  Test-fasen sikrer, alt fungerer som det skal.
 2. Driftsafdelingen uddannes og et nyt strategisk samarbejde bliver grundlagt
  Driftsmedarbejdere lærer at håndtere alarmerne på et kursus.
  Strategisk rådgivning, så I sikrer et effektivt samarbejde mellem ledelsen og driftsafdelingen, når det gælder om at håndtere alarmer.
 3. Ledelsen får et samlet datagrundlag – og kan handle proaktivt
  Med data i hånden har I dokumentation på, hvordan det fx går på månedsbasis med jeres udkald til vagtcentralen om natten. I får et bedre overblik.

Med AlarmDirector Building Intelligence kan I identificere mulige problemer i drift/produktion, før problemet opstår – og I kan optimere driften. Undervejs i korregeringsfasen måler I på, om jeres tiltag giver de forventede fremskridt.