I får en central styring på tværs af alle jeres systemer.

Kernen i AlarmDirector er, at systemet samler alle jeres alarmer ét sted. I får en central styring på tværs af jeres systemer. Det er et komplementært system, der taler sammen med jeres eksisterende systemer, fx fra Siemens eller Schneider Electric eller andre af de gængse leverandører.

Vi ved, at virksomheder ofte betjener sig ofte af et utal af komplekse tekniske anlæg. Hvis en kritisk alarm ikke håndteres korrekt, så kan det medføre store tab, fx hvis en fryser eller et kølerum ikke har den helt nødvendige temperatur. Hvis jeres BMS-systemer kommer fra flere forskellige leverandører, kan det betyde, at der også er mange typer alarmhåndtering at holde styr på. Det kan være svært at sikre en effektiv drift uden for mange alarmtilkald. Overblikket kan også let gå tabt. Her er AlarmDirector den mest effektive løsning.

Få mere at vide om, hvordan AlarmDirector fungerer i praksis, se fx cases, Novo Nordisk og DTU.

AlarmDirector er især målrettet:

* Store og mellemstore virksomheder inden for sundhedsomådet, fx medicinal- og medicotek-industrien

* Fødevareindustrien med produktion

* Forskningsmiljøer og universiteter.

AlarmDirector er også en fordel for andre typer virksomhed, hvis I råder over mange bygninger, mange systemer, mange kontaktpersoner, dvs. mange alarmer.

Hvordan foregår det i praksis?

AlarmDirector opsamler og videreformidler alarmer til relevante kontaktpersoner, eksterne virksomheder samt 24/7- kontrolcentraler som fx Securitas, Jyske Kontrolcentral og Redningsringen.

Alarmer fra tredjeparts systemerne opsamles via plugin-moduler som applikationer, der er tilpasset de enkelte subsystemer.

BMS Plugin moduler

ADK/AIA/ABA Plugin moduler

Har du spørgsmål til features, for de konkrete systemer – eller er der andet, du vil vide mere om, så vil vi meget gerne uddybe det, kontakt.

Hvordan foregår formidlingen af alarmerne?

Dispatch-moduler er applikationer, der sørger for, at alarmer sendes til de ansvarlige kontaktpersoner via forskellige kommunikationskanaler, fx sms, e-mail eller kontrolcentral.

Hvert dispatch-modul har forskellige funktioner og faciliteter. Kontakt os for at høre mere om de funktioner og krav, der gælder for forskellige dispatch-moduler.

Dispatch-moduler

Hvordan finansieres AlarmDirector?

Licensformen er enten en engangslicens eller en abonnementsordning. Kontakt os for at høre mere om prisniveauet for et AlarmDirector-projekt i forhold til jeres skala.