FAQ side

FAQ side2017-01-25T21:21:06+01:00
Q1. Hvem kan håndtere AlarmDirector Client?2017-01-25T21:18:34+01:00

AlarmDirector Client er det program der benyttes til at se og behandle alarmer. Programmet indeholder en alarmliste over alarmer der ikke er behandlet færdigt.

Brugerfladen er intuitiv og brugervenligt interface, der gør systemet let tilgængeligt og overskueligt. Brugen af AlarmDirector Client kræver derfor ikke særlig teknisk forståelse.

 

Q2. Hvad sker der når der holdes ferie o.lign.?2017-01-25T21:17:53+01:00

Man kan definere fravær for hver enkelt bruger, fraværet er tidsbegrænset og ved udløb aktiveres brugeren automatisk igen. Det er muligt at sætte en stedfortræder på i fraværsperioden.

Q3. Hvordan får den/de relevante personer alarmnotifikationen?2017-01-25T21:16:57+01:00

AlarmDirector kan konfigureres og bruges på mange måder, nogle foretrækker at modtage en SMS og andre vil ringes op. Det kan desuden differentieres i forhold til arbejdstiden, således at en bruger kan modtage SMS i arbejdstiden, mens at der bliver ringet op fra en vagtcentral uden for arbejdstiden.

Det kan for hver bruger konfigureres om der skal sendes SMS og/eller MAIL, det er brugerens indstillinger der i sidste ende er bestemmende for om der sendes notifikation ud til brugeren. Så et system kan konfigureres til generelt at sende SMS’er til brugeren, men den enkelte bruger kan sige ja tak eller nej tak.

AlarmDirector kan benytte forskellige kommunikationsmedier når formidles forholdsordrer, normalt benyttes enten printer, eller en særlig dispatch protokol til døgnvagtcentraler, og ellers kan Alarmnet (tidligere DOA) benyttes.

Alarmnotifikationen kan sendes direkte til den/de relevanter personer på enten SMS eller email.

 

Q4. Hvilke systemer kan kobles til AlarmDirector2017-01-25T21:15:25+01:00

AlarmDirector kan modtage alarmer fra stort set alt, eneste krav er at systemet kan kommunikere med en eller anden protokol og et eller andet gængs medie, f.eks. via SMS, Email, TCPIP eller via en SQL database.

Som eksempeler kan nævnes, TAC Vista (Schenider-Electric), Desigo Insight(Siemens), Vitani, buanco, MM8000(Siemens),  Trend, Honeywell, Milestone, Hostmon osv.

 

Q5. Hvad er en forholdsordre?2017-01-25T21:13:21+01:00

En forholdsordre er en instruktion i, hvordan en aktører agere på en alarm – f.eks. skal der ringes til nogen, skal der sendes en vagt ud, skal der ringes til politi eller brandvæsen eller om man må gå ind i området/bygningen hvis alarmen går.

Go to Top