Building intelligence

Installation

By |2017-01-31T15:17:36+01:00januar 15th, 2017|Tags: , , |

Fra identifikation af alarmer til mere overblik og effektiv drift. Når vi starter et projekt op, foregår processen typisk i tre faser: Vi identificerer jeres kritiske alarmer og etablerer AlarmDirector I et tæt samarbejde med jer udvælger og opretter vi jeres kritiske alarmer. Vi lægger en alarmstrategi, så alarmerne formidles til de rigtige kontaktpersoner. [...]

AlarmDirector Building intelligence

By |2017-01-21T23:25:34+01:00januar 15th, 2017|Tags: |

Ved I nok om jeres bygningers performance? AlarmDirector Building Intelligence, en overbygning på AlarmDirector-platformen, bruger de alarmdata der opsamles i den normale drift. Når alarmdata struktureres og præsenteres i grafer og tal, kan de fortælle jer rigtigt meget, om hvordan jeres "bygning har det." Derudover fortæller det også noget om anlæggenes tilstand og om, [...]

Go to Top