AlarmDirector

Q3. Hvordan får den/de relevante personer alarmnotifikationen?

By |2017-01-25T21:16:57+01:00januar 25th, 2017|

AlarmDirector kan konfigureres og bruges på mange måder, nogle foretrækker at modtage en SMS og andre vil ringes op. Det kan desuden differentieres i forhold til arbejdstiden, således at en bruger kan modtage SMS i arbejdstiden, mens at der bliver ringet op fra en vagtcentral uden for arbejdstiden. Det kan for hver bruger konfigureres om der [...]

Q4. Hvilke systemer kan kobles til AlarmDirector

By |2017-01-25T21:15:25+01:00januar 25th, 2017|

AlarmDirector kan modtage alarmer fra stort set alt, eneste krav er at systemet kan kommunikere med en eller anden protokol og et eller andet gængs medie, f.eks. via SMS, Email, TCPIP eller via en SQL database. Som eksempeler kan nævnes, TAC Vista (Schenider-Electric), Desigo Insight(Siemens), Vitani, buanco, MM8000(Siemens),  Trend, Honeywell, Milestone, Hostmon osv.  

Q5. Hvad er en forholdsordre?

By |2017-01-25T21:13:21+01:00januar 25th, 2017|

En forholdsordre er en instruktion i, hvordan en aktører agere på en alarm – f.eks. skal der ringes til nogen, skal der sendes en vagt ud, skal der ringes til politi eller brandvæsen eller om man må gå ind i området/bygningen hvis alarmen går.

Go to Top