AlarmDirector kan konfigureres og bruges på mange måder, nogle foretrækker at modtage en SMS og andre vil ringes op. Det kan desuden differentieres i forhold til arbejdstiden, således at en bruger kan modtage SMS i arbejdstiden, mens at der bliver ringet op fra en vagtcentral uden for arbejdstiden.

Det kan for hver bruger konfigureres om der skal sendes SMS og/eller MAIL, det er brugerens indstillinger der i sidste ende er bestemmende for om der sendes notifikation ud til brugeren. Så et system kan konfigureres til generelt at sende SMS’er til brugeren, men den enkelte bruger kan sige ja tak eller nej tak.

AlarmDirector kan benytte forskellige kommunikationsmedier når formidles forholdsordrer, normalt benyttes enten printer, eller en særlig dispatch protokol til døgnvagtcentraler, og ellers kan Alarmnet (tidligere DOA) benyttes.

Alarmnotifikationen kan sendes direkte til den/de relevanter personer på enten SMS eller email.