En forholdsordre er en instruktion i, hvordan en aktører agere på en alarm – f.eks. skal der ringes til nogen, skal der sendes en vagt ud, skal der ringes til politi eller brandvæsen eller om man må gå ind i området/bygningen hvis alarmen går.